Reference

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore a.d. Nikšić

♦  Rekonstrukcija kotla I faza - Termoelektrana Pljevlja 
♦  Rekonstrukcija kotla II faza - Termoelektrana Pljevlja 
♦  Rekonstrukcija pregrejača KPP IV - Termoelektrana Pljevlja 
♦  Rekonstrukcija zagrijača - Termoelektrana Pljevlja 
♦  Redovni godišnji remonti kotla - Termoelektrana Pljevlja 
♦  Remont mlinova - Termoelektrana Pljevlja 
♦  Kapitalni remont turbine - Termoelektrana Pljevlja 
♦  Kapitalni remont generatora - Termoelektrana Pljevlja 
♦  Godišnje "zimske njege" - Termoelektrana Pljevlja 
♦  Remont zaletne spojnice ZS-850 - Termoelektrana Pljevlja 
♦  Remont obrtnog kola - Termoelektrana Pljevlja 
♦  Godišnje tekuće održavanje - Termoelektrana Pljevlja 
♦  Sanacija cjev. pepela i šljake Maljevac - Termoelektrana Pljevlja 
♦  Termoizolacija postrojenja - Termoelektrana Pljevlja 
♦  Sanacija cjevovoda zatvaračnice Povija - HE Perućica 
♦  Godišnje tekuće održavanje - HE Perućica 
♦  Sanacija predturbinskih tablastih zatvarača - HE Perućica 
♦  Sanacija cjevovoda visokog pritiska - HE Perućica 
♦  Remont dilatacionih spojeva i revizionih otvora cjevovoda 
♦  AKZ pasivnog releja na Slapačkoj Glavi – HE Perućica 

Naručilac: Kombinat aluminijuma a.d. Podgorica 

♦  Generalni remont parnog  kotla K-4 
♦  Generalni remont parnog kotla K-1 
♦  Generalni remont parnog kotla K-2 
♦  Generalni remont parnog kotla K-3 
♦  Sanacija terminala za pretovar i skladištenje glinice u Luci Bar 
♦  Tekuće sanacije energetskog bloka 
♦  Godišnje održavanje postrojenja KAP-a 
♦  Izrada cijevnih registara i torusa 
♦  Sanacija autoklava 
♦  Izrada i montaža izlučivača 
♦  Izgradnja rezervoara za sodu 
♦  Remont ćelija elektrolize 
♦  Izrada pozicija za remont ćelija elektrolize 
♦  Termoizolacija postrojenja KAP-a 

Naručilac: Željezara a.d. Nikšić 

♦  Godišnje održavanje energetskog bloka 
♦  Sanacija energetskih poveznih cjevovoda 
♦  Sanacija kazana, kranova i peći čeličane 
♦  Generalni remont parnog kotla K-3 
♦  Remont parnog kotla K-2 
♦  Sanacija bakarnih cijevi nosača elektroda el. peći 
♦  Zamjena lučne zupčaste letve na UHP-1 peći 
♦  Sanacija pokrivača na profitnim centrima 
♦  Remontni radovi postrojenja kombinovane valjaonice 
♦  Sanacija rešetki mosnog krana i kolica 
♦  Izrada i montaža hangarskih vrata na halama 
♦  Izrada poveznih cjevovoda za potrebe nove el.peći 
♦  Termoizolacija postrojenja Željezare 

Naručilac: Jugopetrol a.d. Kotor 

♦  Izmještanje i rekonstr. rezervoara R-11 - AS Tivat 
♦  Sanacija rezervoara R-1 - AS Tivat 
♦  Sanacija rezervoara R-2 - AS Tivat 
♦  Sanacija rezervoara R-3 - AS Tivat 
♦  Sanacija rezervoara R-16 - Bar 
♦  Sanacija rezervoara R-17- Bar 
♦  Sanacija rezervoara R-15- Bar  
♦  Izgradnja i sanacija grupe rezerv. R-19 do R-23- Bar 
♦  Sanacija rezervoara R-3 - Instalacije Lipci 
♦  Godišnje održavanje - Instalacija Bar 
♦  Izrada cjevovoda No 300 prema R-19 do R-23 
♦  Izrada cjevovoda No 150 
♦  Sanacija cjevovoda No 250 
♦  Izrada cjevovoda na grupi rezervoara - Instalacija Bar 
♦  Izgradnja sistema PP zaštite tankvana na rezervoarima - Bar 
♦  PPZ sistem - Instalacija Bar 
♦  Sanacija kotlova na Instalacijama Bar 
♦  Izrada poveznih cjevovoda na Instalacijama Bar 
♦  Termoizolacija postrojenja JPK Kotor 

Naručilac: Djuro Djaković d.d. Slavonski Brod 

♦  Rekonstrukcija terminala za pretovar cementa u Luci Bar 

Naručilac: Viomer Solun 

♦  Promjena namjene rezervoara i poveznih cjev. asfaltnih baza

Naručilac: Elektroprivreda RS a.d. Bijeljina 

♦  Rekonstrukcija kotla - Termoelektrana Gacko 
 
Naručilac: Jadransko brodogradilište a.d. Bijela 

♦  Remont oplate i cijevnih sistema brodova 
 
Naručilac: Prijestonica Cetinje 

♦  Rekons. kotlarnice i razvoda u Opštini i bolničkom kompleksu 
 
Naručilac: Novi Obod a.d. Cetinje 

♦  Izgradnja cjevovoda ciklopetana 
  
Naručilac: Vektra a.d. Podgorica 

♦  Održavanje postrojenja Anotech-Anode 
 
Naručilac: Pivara Trebjesa a.d. Nikšić 

♦  Termička izolacija rezervoara 
  
Naručilac: Javorak a.d. Nikšić / Mi+rai a.d. Nikšić 

♦  Sanacija energetskog bloka 
♦  Remont ložišnog dijela kotla 
♦  Sanacija kaloriferskog grijanja 
♦  Sanacija cijevnog razvoda 
 
Naručilac: Fabrika elektroda PIVA a.d. Plužine 

♦  Sanacija toplovodnog kotla i razvoda 
♦  Sanacija dimnjaka energane 
 
Naručilac: Centralna banka CG 

♦  Sanacija toplovodnog kotla i razvoda 
 
Naručilac: Društveni standar i ugostiteljstvo a.d. Nikšić 

♦  Sanacija toplovodnog kotla i razvoda 
 
Naručilac: MMK društveni standard a.d. Nikšić 

♦  Sanacija centralnog grijanja zimskog centra Vučje 
♦  Sanacija centralnog grijanja Hotela Metalurg 
 
Naručilac: MSK a.d. Kikinda 

♦  Sanacija terminala za pretovar kiselina u Luci Bar  
♦  Zamjena spiralnog cijevnog sistema na kotlu TE-803

Naručilac:  Gitanes export d.o.o. Nikšić

♦  Izrada poveznih cjevovoda instalacija plinske stanice 
 
Naručilac: Plantaže a.d. Podgorica 

♦  Sanacija kotlovskog postrojenja 
♦  Sanacija razvoda u pogonu flaširnice 
♦  Sanacija izmjenjivača toplote 
 
Naručilac: JP Vodovod i kanalizacija Bar 

♦  Sanacija cijevne armature i fazonskih komada crpnih stanica 
♦  Izrada i montaža fazonskih elemenata bunarskih priključaka 
♦  Sanacija cijevnog čvorišta na vodovodnoj stanici u Sutomoru 
 
Naručilac: JP Vodovod i kanalizacija Podgorica 

♦  Izrada rezervoara za auto-cistjernu i adaptacija 
♦  Izrada i montaža fazonskih komada usponskih cjevovoda 
 
Naručilac: JP Vodovod i kanalizacija Cetinje 

♦  Sanacija magistralnih vodova i crpnih stanica 
 
Naručilac: JP Vodovod i kanalizacija Nikšić 

♦  Sanacija cijevi glavnih vodova Vidrovana 
♦  Sanacija cijevi glavnih vodova - Gornje polje 
♦  Izrada fazonskih komada vodilica cjevovoda 
  
Naručilac: Primorka a.d. Bar 

♦  Sanacija grijača izmjenjivača toplote 
♦  Sanacija kotlovskog postrojenja 
 
Naručilac: VK Primorac Kotor 

♦  Sanacija toplovodnog kotla i razvoda 
 
Naručilac: Štamparija Obod a.d. Cetinje 

♦  Sanacija toplovodnog kotla i razvoda 
 
Naručilac: Nimont d.o.o. Bar  

♦  Remont čelične oplate broda "Anja" 
 
Naručilac: Centralna narodna biblioteka CG Cetinje 

♦  Sanacija toplovodnog kotla i razvoda 

Lista servisa

  • Izgradnja, održavanje, remont i rekonstrukcija termoelektrana
  • Izgradnja, održavanje i remont industrijskih kotlova
  • Montaža i remont toplovodnih kotlova
  • Izgradnja i rekonstrukcija rezervoara za skladištenje tečnih goriva
  • Izgradnja cjevovoda za vođenje raznih fluida
  • Montaža procesne opreme
  • Dizanje teških tereta
  • Montaža industrijskih hala
  • Montaža i održavanje sudova pod pritiskom
  • Termoizolacija (topla i hladna) mašinskih postrojenja