Oprema i kadrovi

Kadrovi

Termoelektro-Mont d.o.o. Podgorica ima više od 50 stalno zaposlenih, a zahvaljujući poslovanju u sistemu Termoelektro i drugih povezanih pravnih lica u svakom trenutku je moguće angažovanje bilo kojeg broja izvršioca, zavisno od potreba poslovnog partnera.

 • mašinski monteri - ukupno 31 izvršioca 
o poslovođe /2 izvršioca/ 
o predradnici /3 izvršioca/ 
o VKV mašinski monteri /4 izvršioca/ 
o KV mašinski monteri /22 izvršioca/

 • zavarivači - ukupno 10 izvršioca 
o kombinacija argonski-elektro zavarivač WIG/E-R IV /141/111 TBW W11 WM/B t6,3 D114,3 HL045 ss,gb /1 izvršioc/ 
o kombinacija argonski-elektro zavarivač WIG/E-R III/141/111 TBW WO2 WM/B t06 D70 PF PC ss nb /2 izvršioca/ 
o elektro zavarivač E-R III /111 TBW W02 B t06 D70 PF, PC ss nb /4 izvršioca/ 
o elektro zavarivač E-R II/111 TBW W01 B t06 D70 PF, PC ss nb /1 izvršioc/ 
o elektro zavarivač E-B II /111 PBW W01 B t10 PF, PC ss nb /1 izvršioc/ 
o autogeni zavarivač G-R III/311 TBW W02 WM t04 D70 PF PC ss nb /1 izvršioc/

 • tehničko osoblje - ukupno 5 izvršioca 
o diplomirani mašinski inženjer /1 izvršilac/
o diplomirani inženjer metalurgije /1 izvršilac/
o mašinski inženjer /3 izvršioca/

Termoelektro-Mont d.o.o. Podgorica čine i dizaličari, vozači, termoizolateri, kao i zajedničke režijske službe.

Oprema

Za sve navedene aktivnosti Termoelektro-Mont d.o.o. Podgorica posjeduje objekte i opremu koja nas čini spremnim da se uhvatimo u koštac sa najsloženijim problemima iz naše djelatnosti. Upoznaćemo Vas sa samo njenim dijelom:

Radni objekti

Radionica - Podgorica
Radionica - Nikšić
Magacinski prostor zatvorenog tipa - Podgorica
Magacinski prostor zatvorenog tipa - Nikšić
Magacinski prostor otvorenog tipa - Podgorica
Magacinski prostor otvorenog tipa - Nikšić
Magacinski prostor otvorenog tipa - Bar

Mehanizacija

Kamion FAP 8 t
Kamion Mercedes 1,2 t
Kamion Iveko 2 t
Kombi Mercedes sprinter
Auto-dizalica 27 t 
Auto-dizalica 20 t 
Auto-dizalica Tatra 6 t
Viljuškar 3 t
Dizalica sa el.motorom 3-5 t

Oprema

Mašina za savijanje lima / 1 kom/
Stona brusilica /2 kom/
Stona bušilica /3 kom/
Strug /1 kom/
Mašina za savijanje i rolnovanje lima /3 kom/
Presa za savijanje cijevi /3 kom/
Mašine za obradu krajeva cijevi /2 kom/
Elementi cijevne skele /642 m2/
Alat za centriranje cijevi /7 kom/

Alat

Dizalica sa čeličnim užetom 3 t /18 kom/
Dizalica sa čeličnim užetom 1,5 t /14 kom/
Dizalica sa lancem /5 kom/
Dizalica hidraulična 100 t /2 kom/
Dizalica hidraulična 50 t /1 kom/
Agregat hidraulični sa 6 dizalica /1 kom/
Dizalica kolska /3 kom/
Aparat za zavarivanje /45 kom/
Garniture za autogeno zavarivanje i rezanje /27 kom/
Oprema za AK zaštitu metalnih površina /2 kompleta/
Agregat dizel /2 kom/
Brusilice električne i vazdušne /63 kom/
Bušilice električne /9 kom/
Mašinske vage, razne /2 kom/
Hidraulična presa 50 t /1 kom/
Alat bravarski /42 kom/
Alat brigadirski /7 kom/
Alat termoizolaterski /31 kom/
Kablovi za zavarivanje /2.800 m/
Kablovi produžni /1.700 m/
Ambalaža za tehničke gasove /36 kom/
Pumpe za ispitivanje posuda pod pritiskom /2 kom/
Setovi pomoćnog zavarivačkog alata / 40 kom/
Razni pomoćni radni i mjerni alati

Dizanje i transport teških tereta od nekoliko stotina tona ne predstavlja veliki problem zahvaljujući modernoj opremi.

Ekipe stručnjaka iz sistema Termoelektro podigle su stotine kolona i reaktora u hemijskoj industriji i na destine turbina i generatora težine od 100 do 300 t.

Termoelektro-Mont d.o.o. Podgorica, ne bez ponosa, ističe i podsjeća na dizanje novog generatora nakon havarije u Termoelektrani Pljevlja, dizanje i montažu rezervoara sa posebnom tehnologijom i sistemom dizalica od 6 komada po 100 t povezanih na centralni pult za rukovanje.

Lista servisa

 • Izgradnja, održavanje, remont i rekonstrukcija termoelektrana
 • Izgradnja, održavanje i remont industrijskih kotlova
 • Montaža i remont toplovodnih kotlova
 • Izgradnja i rekonstrukcija rezervoara za skladištenje tečnih goriva
 • Izgradnja cjevovoda za vođenje raznih fluida
 • Montaža procesne opreme
 • Dizanje teških tereta
 • Montaža industrijskih hala
 • Montaža i održavanje sudova pod pritiskom
 • Termoizolacija (topla i hladna) mašinskih postrojenja